_______________________________________________________________________________

 

JONAS WALLINDER ARKITEKTKONTOR

Gestaltning och projektering av ny- och ombyggnation.
Vi erbjuder arkitekttjänster från tidig utredning och skisser
till bygglov och projektering med färdiga bygghandlingar.

_____________________________

Merparten av våra uppdrag består av nybyggnation av villor och flerbostadshus
samt om- och tillbyggnation av äldre kyrkor där vi också har
frekventa uppdrag som formgivare av permanenta kyrkoinventarier.


Kontoret drivs av Arkitekt SIR/MSA Jonas Wallinder.
_____________________________

arkitektur

ARKITEKTUR

mobler

MÖBLER

kyrkor

KYRKOR

_____________________________

 

Instagram jonaswallinderarkitektur

 

KONTAKT

 

 

© JONAS WALLINDER MÖBELFORMGIVNING & ARKITEKTUR AB 2024